fbpx

Algemene voorwaarden

Behandelverklaring

Afspraken behandelingen/consulten

 • De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
 • Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de behandeling een vervolg zal krijgen.
 • Een behandeling duurt: max. 45 minuten. Het intakegesprek duurt: max. 75 minuten.
 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat/voicemail, per mail of telefonisch) anders wordt de volledige behandeling in rekening gebracht. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt bij de eerste niet nagekomen behandeling, mits de afspraak verplaatst wordt naar een andere dag en tijdstip.

Betaling en kosten

 • De kosten van de therapie bedragen € 55,00 per behandeling.
 • De behandelkosten dienen direct na behandelen betaald te worden, contant of via een betaalverzoek.
 • De kosten van de behandeling dienen na eventueel overhandigen van de declaratie binnen 7 werkdagen te zijn voldaan.
 • Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de natuurgeneeskundige kosten (gedeeltelijk) vergoedt.
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor uzelf).
 • Zie erop toe dat uw therapeut op zijn/haar declaraties altijd zijn/haar VBAG- licentienummer, AGB-code, RBCZ-code en KvK-inschrijving vermeldt. Ook moeten de logo’s van de RBCZ en de VBAG op de nota staan afgedrukt.

Bijzondere bepalingen

Verhindering therapeut
Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de, behandelingen of sessie te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval dat cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit mondeling of schriftelijk aan de therapeut kenbaar te maken.

Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.

Bij geschillen met de therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Uw behandelaar kan u hierover informeren.

Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@vbag.nl Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld.

Adresgegevens

Body Stress Release Didi Visscher
Werf van Gips 342
3313 DD Dordrecht

Contactgegevens

Openingstijden

Ik werk alleen op afspraak. Afspraken worden uitsluitend telefonisch gemaakt.

U kunt tot 24 uur van tevoren uw afspraak wijzigen of annuleren. Daarna bent u de kosten van het afgesproken consult verschuldigd.

Copyright © 2021 Body Stress Release Didi Visscher. Alle rechten voorbehouden.
Website: Lucians